Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe privacy factsheets beschikbaar!

08/10/2019

Factsheet “Is mijn leverancier wel of geen verwerker?”

Gemeenten maken voor de uitvoering van hun taken en andere werkzaamheden gebruik van de diensten van derden. Als er bij uitvoering van deze werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, is het niet altijd
duidelijk in welk geval de leverancier een verwerker is of een verwerkingsverantwoordelijke. Het is bij de uitvoering van deze diensten wel van belang om dat te weten. De gemeente maakt als verwerkingsverantwoordelijke namelijk andere afspraken met een verwerker dan met een verwerkingsverantwoordelijke.

De factsheet “Is mijn leverancier wel of geen verwerker?”en het beslismodel zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Europa Decentraal, diverse gemeenten en gemeentelijke leveranciers.

Factsheet “AVG Basisregels voor gemeenten”

Deze factsheet bevat de basisregels van de AVG. Alle relevante onderwerpen komen aan bod, zonder daarbij de diepte in te gaan per onderwerp. De factsheet en het stroomschema zijn bedoeld als checklist om te beoordelen of rekening is gehouden met alle aspecten van de AVG.

Beide factsheets treft u aan op onze downloads-pagina.