Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Maak kennis met het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken

22/10/2019

Werk je bij een overheidsorganisatie en heb je een vraag over datagedreven werken? Wil je samenwerken met andere organisaties of ben je op zoek naar voorbeelden? Dan kun je nu ook terecht bij het dossier van het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) op digitaleoverheid.nl.

Het LED helpt (overheids)organisaties op weg met datagedreven werken. Bijvoorbeeld door data te gebruiken als een van de ingrediënten om aan maatschappelijke opgaven te werken.

Eerste mijlpalen

De webpagina van het LED is sinds vrijdag 27 september een feit. Achter de schermen kwam het LED sinds de oprichting in april 2019 al behoorlijk op stoom. Zo droeg het LED bij aan de totstandkoming van internationale ethische data principes in samenwerking met de OECD en organiseerde het LED een kennissessie over datagebruik en privacy bij het vroeg signaleren van armoede en schulden.

Aan de slag

Marieke Schenk (eindverantwoordelijk coördinator van het LED): “We gaan graag samen met onze doelgroep aan de slag. De medewerkers van het LED helpen om een kickstart te maken met datadeling en datagedreven werken. Wat kan het LED betekenen? We adviseren en ondersteunen vanuit eigen expertise en capaciteit om datagedreven projecten snel op gang te brengen. Ook kunnen we helpen om een afsprakenstelsel of datadeal in te richten. In het dynamische datalandschap is het onmogelijk om alle kennis zelf in huis te hebben, daarom zetten we ook graag ons netwerk van datapioniers in om waar nodig kennis en kunde te delen. We verzamelen uit dit netwerk goede voorbeelden en maken een handreiking datagedreven werken, die later dit jaar online staat.”

Het LED en de Data Agenda Overheid

In maart 2019 bood staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops de NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid aan de Tweede Kamer aan. Deze agenda gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid. Het LED draagt daaraan bij en ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk bij vraagstukken en barrières bij het datagedreven werken.

Hoe doet het LED dat? Marieke Schenk: “In de Data Agenda Overheid staan bijvoorbeeld vijf maatschappelijke opgaven waar een datagedreven aanpak op wordt toegepast: de energietransitie, mestproblematiek, ondermijnende criminaliteit, armoede en schuldenproblematiek en infrastructurele en ruimtelijke knelpunten. Het LED is nauw betrokken bij het uitwerken van een aanpak voor datagedreven werken rondom deze maatschappelijke opgaven. Verder ontwikkelt het LED in het kader van de Data Agenda Overheid onder andere een toolkit voor datagedreven beleid voor overheden. Deze toolkit bevat antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ’s), een stappenplan, best practices en definities.”

Meer weten?

Wil je meer weten over bovenstaande, samenwerken of een vraag stellen? Neem dan contact op met het LED: