Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Tweede tranche Digitale Toegankelijkheid gestart

22/10/2019

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Websites moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Daarnaast moeten websites voor alle apparaten toegankelijk zijn: nieuwe en oude apparaten.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Voor de (semi-)overheid is het al jarenlang verplicht om websites toegankelijk te maken. Dit was vastgelegd in het ‘pas toe of leg uit’-beleid. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting: het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ (EN 301 549).

Mijlpalen

Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites en voor apps.

  • Sinds 23 september 2019 geldt de wettelijke verplichting voor nieuwe websites die na 23 september 2018 zijn gepubliceerd.
  • Op 23 september 2020 geldt de wettelijke verplichting voor oudere websites die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd én na 23 september 2018 ingrijpend zijn herzien.
  • In 2021 zullen alle mobiele applicaties voldoen aan de wettelijke verplichting en daarna volgt er een rapportage naar de EU.

Door de wettelijke verplichting moeten overheidsorganisaties de komende jaren de juiste maatregelen nemen zodat iedereen mee kan blijven doen!

Op website van digitoegankelijk vindt u meer informatie over het beleid, tips en tricks en een stappenplan toegankelijke website.

Meer informatie