Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten zetten eerste stap richting samenhangende objectenregistratie

05/11/2019

Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) heeft geconstateerd dat van sommige straatnamen lastig is te bepalen bij welke weg ze horen. VNG Realisatie en het NWB zijn daarom een traject begonnen om de gegevens over straatnamen in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en het NWB beter op elkaar afgestemd te krijgen.

Gemeenten en het NWB zetten zo een concrete stap in de voorbereiding op een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met kwaliteitsmanagement BAG (Kadaster) en kwaliteitsmanagement BGT (SVB-BGT). De samenhangende objectenregistratie is de doorontwikkeling van de BGT, BAG en WOZ tot een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.

Een traject in vier fasen

Het traject voor straatnamen is opgebouwd uit vier fasen. In de nu gestarte eerste fase werken de beheerders van de verschillende registraties in de periode tot 1 april 2020 parallel aan elkaar een groot aantal verschillen en onduidelijkheden in straatnamen weg. Hierbij onderzoeken de BAG beheerders de ligging van ruim 4.000 straatnamen. De beheerders van de BGT gaan circa 10.000 straatnamen koppelen aan in de kaart opgenomen wegen. En de beheerders van het NWB gaan een werkvoorraad aan nog in het NWB op te nemen straatnamen wegwerken. In de volgende fasen van het traject worden vervolgens de resterende verschillen opgeheven. Zo ontstaat er een hoge mate van uniformiteit tussen de BAG, de BGT en het NWB ten aanzien van straatnamen. Die is niet alleen van belang als basis voor een toekomstige objectenregistratie, maar zorgt nu ook al direct voor kwaliteitsverbetering voor de gebruikers van de verschillende registraties.

Van levensbelang voor hulpdiensten

De hulpdiensten zijn een voorbeeld van een gebruiker die groot belang heeft bij goede naamgegevens van straten en hun ligging. Onder meer omdat de verzorgingsgebieden van politie, brandweer en ambulance flink groeien en de lokale kennis dan vaak niet meer voldoende is voor een effectieve inzet van de hulpdiensten. De meldkamers van politie, brandweer en ambulance gebruiken daarom onder meer het NWB om de eenheden op pad te sturen naar de plaats van een incident of calamiteit. Vaak is het van levensbelang dat deze gegevens actueel en betrouwbaar zijn. Aangezien het NWB steeds meer steunt op onder meer de BAG en de BGT voor een actuele en betrouwbare vulling, moeten ook die basisregistraties op orde te zijn.

Voor meer informatie over dit traject kan contact worden opgenomen met Marcel Rietdijk (VNG Realisatie).