Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

8c1 Voortgang transitiestrategie Common Ground

13/11/2019

Er zijn 6 strategische lijnen gedefinieerd. 

  1. Aansluiten bij de overheidsbrede agenda NL DIGIbeter
  2. Borgen en bewaken: Bestuurlijke betrokkenheid en aandacht
  3. Ontwikkelen op lokaal gemeentelijk niveau
  4. Ontwikkelen op niveau van het GGU
  5. Samenwerken met ketenpartners
  6. Samenwerken met marktpartijen

Er is afgelopen maanden met gemeenten en marktpartijen gewerkt aan een meerjarige transitiestrategie naar Common Ground. De hoofdlijnen zijn gereed en verdere uitwerking volgt en wordt vastgesteld door het VNG bestuur. Wij kunnen ons vinden in deze lijnen.