Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Van Veldhoven waarschuwt voor uitstel digitaal stelsel Omgevingswet

19/11/2019

Hoe meer de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt uitgesteld, hoe minder er geoefend kan worden met deze digitale toolkit. Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66), reagerend op zorgen van de Eerste Kamer, waarschuwt dat uitstel ‘serieuze gevolgen' kan hebben voor de Omgevingswet.

Complexiteit

De Eerste Kamer schreef begin deze maand - ‘andermaal geconfronteerd met de complexiteit van stelselherziening’ – dat de behandeling van twee wetten meer tijd zou kosten, andere onderdelen misschien ook vertraging zouden oplopen en dat er met ‘grote bezorgdheid’ kennis was genomen van signalen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Eerste Kamer vraagt zich verder af of het basisniveau van het DSO stabiel genoeg is voor overheden om vanaf 1 januari 2020 een jaar lang te oefenen met de toolkit vóór de invoering van de Omgevingswet.

Uitgebreid overleg

Van Veldhoven vraagt de Eerste Kamer om vast te houden aan de originele planning en, mocht dat niet mogelijk zijn, om twee van de drie wetsvoorstellen dit jaar te behandelen en het derde zo snel mogelijk in 2020. Ze geeft aan dat er uitgebreid overleg is geweest met de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen en dat daarbij aandacht is geweest ‘voor de inpassing in het stelsel, voor de technische details en voor de implementatie.’ De VNG staat volgens haar nog steeds achter de aanpak.

Volwassen worden

De minister schrijft dat de benodigde functionaliteiten om te kunnen spreken van een volwaardig oefenjaar op tijd beschikbaar zullen zijn. Ze ziet bovendien het oefenen in 2020 ‘niet als een eenmalige en geheel nieuwe opgave, maar als een natuurlijke volgende stap in het volwassen worden van het digitaal stelsel en het voorbereiden van de uitvoeringspraktijk... Graag benadruk ik dat het oefenen met (onderdelen van) het DSO al enige tijd aan de gang is.’

Mijlpalen

Er moet volgens Van Veldhoven ook duidelijkheid zijn over de regelgeving waar het DSO mee werkt, bijvoorbeeld om de vragenbomen te maken ‘die een eindgebruiker op een toegankelijke en vriendelijke manier door de grote hoeveelheid informatie heen leidt’. Deze mijlpalen zijn in samenwerking met de VNG, het IPO en de Unie van waterschappen eerder dit jaar in beeld gebracht.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal