Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verkenning monitoringmethodiek toegankelijkheid overheidswebsites en apps

19/11/2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een nulmeting uit laten voeren naar de uitvoerbaarheid van de nieuwe Europese monitoringmethodiek voor digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en –apps.

Nederland kan voldoen

Het doel was om ervaring op te doen met een nieuwe methodiek die met ingang van 2021 door alle lidstaten gebruikt gaat worden om te rapporteren aan de Europese Commissie. De nulmeting wijst uit dat Nederland kan voldoen aan de rapportagevereisten. Wel is er behoefte aan aanvullende data om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke vereisten.

In control

De Europese methodiek biedt inzicht in de mate waarin een overheidswebsite of –app voldoet aan de verplichte standaard, maar ze geven niet weer in hoeverre overheidsinstanties ‘in control’ zijn en maatregelen hebben genomen om aan de toegankelijkheidscriteria te gaan voldoen. Dit laatste is van belang om te kunnen bepalen of een instantie voldoet aan de vereisten uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Afwijkingen

Ruim 1.800 overheidswebsites zijn onderzocht met behulp van een automatisch toetsinstrument. Het toetsinstrument test een klein deel van de verplichte toegankelijkheidseisen, namelijk zo´n 15 procent. Bij ruim driekwart van de onderzochte overheidswebsites stelden de onderzoekers afwijkingen vast. Daarnaast zijn 60 overheidswebsites en 23 apps volledig handmatig onderzocht. De eindconclusie is dat bij alle onderzochte overheidswebsites en -apps één of meerdere typen afwijkingen zijn gevonden. Hierbij moet wel gezegd worden dat de toegankelijkheidsstandaard (WCAG 2.1 AA) eind 2018 is uitgebreid en dat de meeste overheidswebsites en –apps hiervoor ten tijde van de meting nog niet waren aangepast.

Meer weten? Lees het hele bericht over de monitoringsmethodiek op digitoegankelijk.nl.