Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Dimpact: “Vernieuwde Samenwerkingsmogelijkheden gemeenten”

03/12/2019

Gemeentelijke samenwerking op het gebied van digitale dienstverlening is populair. Landelijk worden er veel kansrijke initiatieven gestart, maar vaak worden dingen niet afgemaakt. Er is behoefte aan daadkracht. De Dimpact-gemeenten springen hier op in met nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. En dat slaat aan. Meer dan 25 nieuwe gemeenten zijn al ingestapt.

Van samen praten naar samen doen

Goede ideeën of oplossingen blijven vaak bij één gemeente liggen. Claudia Vermeulen manager innovatie en regie bij Dimpact: “Zelfs na enthousiaste bezoeken van andere gemeenten komt het niet verder. Dat is zonde. Samenwerken, organiseren en opschalen is waar Dimpact veel ervaring mee heeft. Eerder konden we onze ervaring niet inzetten voor gemeenten die geen gebruik maken van het zaaksysteem e-Suite. Nu wel. We organiseren regie, inkoop, onderhoud en eigendom van open source software. En dat slaat aan. Ons netwerk is daardoor nu al gegroeid van 30 naar ruim 55 gemeenten.”

Wat is er nieuw?

De lidgemeenten hebben besloten om Dimpact toegankelijker te maken voor andere gemeenten en meer te richten op innovatie. Ze willen dat samenwerkingsgroepen per thema ontstaan die allen meebouwen aan een samenhangend geheel van herbruikbare oplossingen. Elk thema en elke samenwerking dient bij te dragen aan de dienstverlening; betere klantreizen, efficiëntere processen en het gedachtegoed van de Common Ground architectuur. Gemeenten kiezen waaraan ze meedoen en betalen naar gebruik. Gebruik van het zaaksysteem e-Suite is niet meer verplicht.

Het gaat om het doel, niet om de tool

Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten die samenwerken aan betere dienstverlening. Directeur-bestuurder René Bal licht toe: “Onze leden hebben een gezamenlijk doel; betere dienstverlening en interactie met inwoners. Samen staan we voor een grote opgave. Ook Common Ground is nu belangrijk. Vanuit die opgaven bekeken, is zaakgericht werken en het borgen van de bestaande oplossingen nog steeds belangrijk. Samenwerken in Dimpact is én blijft een strategische keuze voor een gemeente.”

Meer samenwerkingsmogelijkheden

Een gemeente kan bij Dimpact voortaan aankloppen om samen met andere gemeenten:

- een idee of klantreis te onderzoeken;

- een innovatie-experiment uit te voeren;

- een gezamenlijke oplossing te laten bouwen;

- een eigen oplossing te delen;

- een bestaande oplossing te hergebruiken door mee te doen in een Dimpact-community. Zoals een website voor gemeenten.

Innovatie impuls

“De veranderingen die zijn doorgevoerd geven een enorme impuls aan innovatie. Op dit moment doen wij de eerste ervaringen op met de nieuwe vormen van samenwerking. En het levert interessante innovaties op, zoals API’s voor zaakgericht werken volgens de Common Ground architectuur en een oplossing voor digitale verstrekking van waardepapieren.” aldus Claudia Vermeulen.

Met de vernieuwde koers verwacht Dimpact dat meer gemeenten aanhaken. Zo wil de vereniging de dienstverlening naar een hoger niveau brengen. Gezamenlijk pakken we innovatieve uitdagingen op. En zorgen we ervoor dat oplossingen makkelijk hergebruikt kunnen worden door gemeenten. De coöperatieve vereniging is op zoek naar meer gemeenten die bij kunnen dragen aan deze beweging.