Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blog Hugo Aalders: Glansrijk mislukken

17/12/2019

Niemand wil falen. Zeker niet binnen de overheid, waar we graag zoveel mogelijk risico’s vermijden. Dat is begrijpelijk, want als het misgaat dan liggen we onder het vergrootglas van de media. Maar als we elk risico mijden, dan komen we niet vooruit. We mogen best wat meer glansrijk mislukken. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.

Op het iBestuur symposium De Publieksgerichte Overheid hoorde ik een inspirerende inleiding van hoogleraar en Chief Failure Officer Paul Iske. Hij is een warm pleitbezorger van briljant mislukken. De wereld waarin we leven is complex en continu aan het veranderen. Daar moeten we mee leren omgaan, want de enige constante factor is dat niets constant is. Als we niet durven mislukken dan doen we niets meer en dat is geen optie.

Ik vond het een inspirerend betoog, omdat ik er veel in herkende uit mijn eigen praktijk. Vanuit VNG Realisatie werken we met gemeenten aan allerlei vraagstukken. Die zijn meestal behoorlijk complex. Er zijn veel partijen bij betrokken en het vraagstuk is nooit ééndimensionaal. Werken aan een oplossing betekent vallen en opstaan, leren en weer verder gaan. En soms stoppen. Briljant mislukken hoort erbij als je dit soort complexe zaken oppakt. Het is zelfs nodig als we echte oplossingen willen krijgen voor onze opgaven. Samen organiseren is soms dan ook samen briljant mislukken. Samen falen is samen leren en samen beter worden.

Het volledige blog is te lezen op iBestuur.