Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

“Dataficering is een gamechanger”

17/12/2019

A&O fonds Gemeenten publiceert praktijkonderzoek naar werk

Technologische innovaties gaan komende jaren het werk binnen gemeenten ingrijpend veranderen. Minder ‘Dull, dumb, dirty en dangerous’ werk en meer ruimte voor creativiteit, interactie, empathie en strategieontwikkeling. Gemeenten moeten zich daar op voorbereiden. Het boek Digitale Transformatie (deel 2) van A&O fonds Gemeenten laat zien hoe het werk per domein (snel) verandert.

Gamechanger

Softbots, blockchain, robotic process automation: technologische innovaties die komende jaren ingrijpende gevolgen hebben voor het werk binnen gemeenten. “Dataficering wordt een gamechanger”, zegt auteur Renz Davits (A&O fonds Gemeenten). “Door nieuwe technologie ontstaan er nieuwe taken, zoals data-analyse en het invoeren, onderhouden en gebruiken van nieuwe technologie zoals chatbots en textmining. En een beleidsmedewerker is straks niet meer bezig met het verzamelen van informatie voor beleid, maar kan zich richten op inhoudelijke data-analyses om problemen te voorkomen of oplossingen voor problemen te vinden.” Deel 1 van dit onderzoek was een literatuurstudie naar de impact van technologie op arbeid in gemeenten.

Andere vaardigheden en competenties

Praktisch iedereen die bij een gemeente werkt krijgt de komende jaren te maken met de technische vernieuwingen. De nieuwe en veranderende taken vragen andere vaardigheden en competenties. Beleidsinhoudelijke medewerkers en data-experts moeten leren samenwerken en elkaars taal leren begrijpen. Bij de nieuwe vaardigheden gaat het om een combinatie van digitale vaardigheden, STEM-skills (science, technology, engineering and mathematics) en soft-skills. Voorbeelden van dat laatste zijn creativiteit, originaliteit, initiatief, ondernemerschap, kritisch denken, overtuigen, samenwerken en onderhandelen. Het onderzoek geeft ook advies hoe medewerkers te faciliteren van ‘oud’ naar ‘nieuw’ werk.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek vindt u bij het A&O fonds gemeenten.