Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Minister Knops komt met centraal meldpunt voor basisregistraties

17/12/2019

Burgers en bedrijven kunnen in de knel komen door onjuiste gegevens in basisregistraties. Zeker wanneer die gegevens op verschillende plekken binnen de overheid gebruikt worden. Daarom komt er een centraal meldpunt dat hen gaat helpen, zo schrijft minister Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

Keerzijde

Het stelsel van basisregistraties draagt bij aan een goede en efficiënte overheidsdienstverlening; burgers en bedrijven hoeven niet steeds opnieuw hun gegevens aan te leveren. De Algemene Rekenkamer schreef in het rapport ‘Grip op gegevens’ in juni 2019 dat de keerzijde van dit hergebruik is dat mensen het zicht en de grip op hun eigen gegevens kunnen verliezen. De Rekenkamer pleitte voor een centraal meldpunt. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om dit meldpunt in te richten voor de basisregistraties.

Helpen

Burgers en ondernemers kunnen onjuiste gegevens melden bij de overheidsorganisatie waar ze die fout constateren. Soms weten zij echter niet de juiste weg te vinden. Of zij kunnen het probleem niet zelf oplossen omdat de onjuiste gegevens zijn overgenomen in andere registraties. Het centraal meldpunt kan hen dan helpen bij het corrigeren van onjuiste gegevens in het stelsel en dus in alle basisregistraties.

Aansluiten

De voorbereidingen voor het meldpunt zijn gestart. Onderzocht wordt hoe het beste kan worden aangesloten bij de al bestaande klantcontactcentra van de verschillende basisregistraties. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het Kadaster hebben bijvoorbeeld al meldpunten voor het corrigeren van gegevens in de basisregistraties die zij beheren.