Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verschil in ICT-werkwijze maakt samenwerking lastig

21/01/2020

 

Gemeenten hebben behoefte aan samenwerking op ICT-gebied, maar het hebben van verschillende softwareleveranciers maakt dat lastig. Dat is een van de conclusies uit een rapport van onder meer de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Samenwerking tussen afdelingen burgerzaken gebeurt weinig.

Wat er speelt

‘Het hebben van verschillende softwareleveranciers maakt samenwerken bij ICT lastig, doordat werkwijzen dan kunnen verschillen en elkaars werk overnemen dan relatief veel inwerken vergt’, schrijft de NVVB. Het rapport is gebaseerd op input die werd verkregen tijdens bijeenkomsten mede georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het ministerie wilde weten wat er in de praktijk speelt bij afdelingen burgerzaken.

Gestopte samenwerkingen

Over samenwerking tussen afdelingen burgerzaken in het algemeen zegt 4 op de 5 deelnemers dat dat niet gebeurt. ‘Op de bijeenkomsten wordt diverse keren gesproken over samenwerkingen die zijn gestopt. Redenen daarvoor zijn: bestuurlijk, organisatorisch of omdat er niet is gestandaardiseerd.’ Het lijkt iets te zijn dat met name bij burgerzaken speelt: ‘Vergeleken met veel andere gemeentelijke beleidsterreinen wordt er op het gebied van burgerzaken nog maar beperkt samengewerkt.’

Slagkracht en ervaring

Tegelijkertijd zien de deelnemers digitalisering en samenwerking toenemen. ‘De deelnemers zien de samenwerking tussen gemeenten bij burgerzaken wel toenemen in de toekomst. Dit vanwege de complexiteit van de vragen van burgers en vanwege software.’ Met samenwerking en digitalisering kan meer slagkracht en ervaring geboden worden.

Opleiden en omscholen

‘Aan de balie is daarom veel kennis én vaardigheden nodig’, luidt een van de conclusies. Dat heeft invloed op het gewenste profiel van medewerkers: die moeten bijvoorbeeld veel juridische kennis en kennis van digitale systemen hebben. ‘Opleiden, omscholen en nieuwe medewerkers aantrekken én houden zijn belangrijke uitdagingen.’ Het echoot eerder onderzoek van A&O fonds Gemeenten naar de manier waarop nieuwe technologieën het werk van ambtenaren gaat veranderen. De wil om te veranderen en de realisatie dat dat nodig, willen nogal eens ontbreken, zowel bij werknemer als bij werkgever.

Overtikken

Overigens geven de deelnemers aan dat de mate van digitalisering sterk verschilt per gemeente. ‘Diverse gemeenten geven aan de frontoffice te hebben gedigitaliseerd, maar de backoffice nog niet of minder. Dus de burger ziet een website, vult een formulier in en vervolgens gaat dit in een mail naar de medewerker die de gegevens van de aanvrager overtikt.’

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal