Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

‘Zicht op ondermijning’ moet informatiepositie gemeenten verbeteren

04/02/2020

Op18 december 2019 is het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’  gelanceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dashboard geeft gemeenten inzicht in patronen op het gebied van vastgoed en drugs in hun wijken. Het is een resultaat van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’.

Betere preventie

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde of stelselmatig gepleegde criminaliteit die de structuur van de maatschappij misbruikt en verzwakt. Denk bijvoorbeeld aan vastgoedfraude, witwaspraktijken, productie en handel in drugs, cybercrime en mensenhandel. Het doel van het dashboard is betere preventie van ondermijnende criminaliteit door een betere informatiepositie voor gemeenten. Het dashboard combineert daarvoor CBS-data met data van gemeenten en het Kadaster.

City Deal

De City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ is een landelijk samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht), ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Justitie & Veiligheid, Financiën), de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het CBS.

Meer informatie: CBS

Zicht op Ondermijning