Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Citrix-lek laat belang digitale veiligheid zien

18/02/2020

Het beveiligingslek in Citrix laat zien hoe belangrijk digitale veiligheid is en biedt lessen hoe hiermee moet worden omgegaan, zo schrijven minister Grapperhaus van JenV en minister Knops van BZK op 20 januari in een brief aan de Tweede Kamer.

Van ontdekking tot patches

Met de brief informeren de bewindslieden de Kamer over de kwetsbaarheid in Citrix producten. De brief beschrijft wat er gebeurd is vanaf 17 december 2019 toen de kwetsbaarheid ontdekt werd, tot aan 20 januari 2020 toen de eerste werkende beveiligingspatches beschikbaar kwamen. Daarbij gaat de brief in op de genomen maatregelen in die periode en de te nemen vervolgstappen.

Leren

“Dit soort kwetsbaarheden tonen hoe belangrijk onze digitale veiligheid is. Het kabinet werkt aan de versterking van onze digitale weerbaarheid, vandaar ook dat dit kabinet voor het eerst een Nederlandse CyberSecurity Agenda heeft opgesteld. Op korte termijn zal het kabinet uw Kamer informeren over wat deze specifieke kwetsbaarheid ons daarbij leert, ook in relatie tot de in voorbereiding zijnde kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Voorbereiden op Digitale Ontwrichting‘”zo stellen de ministers.