Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gebruikersonderzoek basisregistraties: doet u ook mee?

18/02/2020

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit één of meerdere basisregistraties, of wilt u dat gaan doen? Help dan mee de gebruiksvriendelijkheid van de basisregistraties te verbeteren. Dat doet u door uiterlijk 28 februari de vragenlijst voor het gebruikersonderzoek in te vullen.

Doel

Met dit onderzoek wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Het onderzoek geeft input om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers.

Meedoen

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit een of meerdere basisregistraties? Zoals de adres- of gebouwengegevens (BAG) of persoonsinformatie (BRP) of één van de andere 8 basisregistraties? Ook als u in de toekomst van plan bent basisregistraties te gebruiken en als u de basisregistraties niet kent,  kunt u deelnemen. Vul uiterlijk 28 februari de vragenlijst in. Dat duurt gemiddeld 15 minuten. De duur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. Als u geen basisregistraties gebruikt, hoeft u maar een beperkt aantal vragen in te vullen.

Meer informatie

  • Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact.
  • De verzamelde onderzoeksgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.
  • Heeft u vragen over het onderzoek? Mail dan naar DISGEO@minbzk.nl onder vermelding van Onderzoek Gebruik Basisregistraties.
  • Meer informatie over het Stelsel van Basisregistraties en de 10 basisregistraties vindt u in het dossier Basisregistaties en stelselafspraken.