Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Omstreden ICT-samenwerking Zuid-Limburg (SSC-ZL) stopt

18/02/2020

Schandalen, stagnerende vooruitgang en slechte werksfeer zaten SSC-ZL sinds start dwars.

De moeizame samenwerking van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen in het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) komt ten einde. Het project waarmee de gemeenten samen inkoop, ict en administratie oppakten, werd geplaagd door schandalen, stagnerende vooruitgang en een slechte werksfeer.

Stagnatie

‘Vanaf 2017 stagneerde dit traject’, schrijft Sittard-Geleen. ‘Dit leidde in 2019 uiteindelijk tot een standstill van een half jaar, mede naar aanleiding van een Maastrichts integriteitsonderzoek naar het lekken van een vertrouwelijk concept-verslag, de zogenaamde 'e-mailkwestie'.’ De drie gemeenten begonnen in 2011 met het traject en het was de bedoeling dat andere gemeenten aan konden haken.

Beschadigd vertrouwen

Er was geruime tijd weinig draagvlak onder Maastrichtse ambtenaren en er ontstond wantrouwen toen het akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers uitbleef. Het advies van de ondernemingsraad was negatief, het college stelde het sociaal plan voor de medewerkers eenzijdig vast, de relatie tussen de medewerkers en directeur Wim Lousberg verslechterde en de huisvestingskosten stegen omdat het Heerlense pand niet geschikt was. Een rapport van Deloitte herbevestigde in september 2019 de waarde van krachtenbundeling, maar benadrukte ook dat het draagvlak en vertrouwen hersteld zouden moeten worden.

Gelekte notulen

Er bleek ook dat Lousberg eerder een integriteitsmelding had gedaan van het lekken van concept-notulen waarin werd gesproken over de mogelijkheden om lastige ambtenaren te kunnen ontslaan. Toen burgemeester Penn-Te Strake dit te horen kreeg, was zij vooral ontstemd over het lekken van de notulen. Het werd vervolgens niet duidelijk wie de notulen gelekt heeft en Hoffmann Bedrijfsrecherche werd ingehuurd om de mailboxen van 41 ambtenaren te scannen.

Twijfels over integriteit

In dezelfde periode dat de burgemeester en Lousberg de conclusie trekken dat die notulen nooit gelekt hadden mogen worden, koopt de burgemeester een pand van Lousberg. Zij meldt dit niet en dat leidt tot twijfels over haar integriteit. In december 2019 besluit de gemeenteraad van Maastricht dat zij verder willen met de burgemeester, in lijn met de conclusies van het onderzoek van Necker van Naem, maar Necker van Naem concludeert ook dat zij alerter had moeten zijn op de rol die zij speelde ten opzichte van de verkoper, Lousberg.

Ontstane situatie

De kwestie heeft het SSC-ZL geen goed gedaan. ‘In de ontstane situatie’ is de ‘beëindiging van het traject van vorming van het SSC-ZL het verstandigste besluit’, concludeert Sittard-Geleen nu. De colleges wachten voor de besluiten op toestemming van de gemeenteraden en dan zullen de kosten gelijkwaardig over de gemeenten verdeeld worden.

Bron: AG Connect, dit artikel verscheen ook op Binnenlands Bestuur Digitaal