Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Handreiking Wachtwoordkluizen gepubliceerd

19/02/2020

 

In de BIO worden wachtwoordeisen benoemd die het nodig maken dat – in aanvulling op het algehele beveiligingsbeleid – nadere regels worden gesteld over wachtwoordbeleid en ondersteunende processen in wachtwoordbeleid. Wachtwoorden vormen een belangrijk aspect van de gemeentelijke informatiebeveiliging. Goede wachtwoorden zorgen ervoor dat onbevoegden minder makkelijk toegang kunnen krijgen tot gemeentelijke informatie.

De Handreiking Wachtwoorkluizen geeft algemene aanwijzingen over het omgaan met wachtwoordenkluizen in relatie tot het wachtwoordbeleid en de maatregelen in de BIO.

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/handreiking-wachtwoordkluizen-gepubliceerd/