Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Participatie VIAG in Strategisch Overleg

19/02/2020

Donderdag 13 februari was er een Strategisch Overleg (opvolger van het Consulterend Overleg).


Onder voorzitterschap van commissielid Erwin Debie van VNG Commissie Informatiesamenleving, VNG en enkele koepelorganisaties wordt er 3 keer per jaar gesproken over strategische Informatiekundige thema's die voortkomen uit de  maatschappelijke vraagstukken die er spelen.

Dit keer ging het onder andere over het thema Veiligheid en de relatie met lokale overheid en Informatieveiligheid. Denk aan Lochem en Maastricht, waarbij de lokale overheid het middelpunt wordt. En de rode draad binnen Veiligheid: digitale vaardigheden (van zowel inwoners als medewerkers), en houding en gedrag.

Namens IMG en VIAG zit Antoinette van Leeuwen in dit overleg.