Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Data.overheid.nl publiceert nieuwe handleiding open data

03/03/2020

De Rijksoverheid stimuleert het hergebruik van open data van de overheid. Gegevens van de overheid die beschikbaar zijn via open standaarden kunnen gemakkelijker worden uitgewisseld en hergebruikt. Data.overheid.nl bracht onlangs een vernieuwde Handreiking open data 2.0  uit die overheden hulp biedt bij het beschikbaar stellen van open data.

Stappenplan

De nieuwe handreiking 2.0 leidt u door alle stappen heen die nodig zijn om te komen tot het openstellen van data bij uw organisatie. waar nodig wordt u verder verwezen naar extra informatie. De handreiking bevat juridische en technische checks, en laat ook een aantal best practices zien.

Baten open data

Open data zijn waardevol voor de maatschappij. De TU Delft heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties becijferd dat de baten van het openstellen van overheidsdata ruim 1,5 tot 70 keer zo groot zijn als de kosten daarvan. Er zijn al vele voorbeelden van innovatieve toepassingen die met behulp van open data zijn ontwikkeld. Denk aan Buienradar, dat is ontwikkeld met onder andere open data van de KNMI. Of een animatie van het effect van gasmetingen op aardbevingen in Groningen met behulp van open overheidsdata.

Meer over open data