Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gevraagd: gemeentelijk vertegenwoordigers voor Regie op Beheer

03/03/2020

De vraag om advies

Steeds meer projecten die gemeenten gezamenlijk uitvoeren, leveren producten op, waarvoor beheer nodig is. Het is belangrijk goed na te denken over de visie en strategie rond beheer, de organisatie daarvan en het functioneren van de beheerorganisatie. VNG vormt een begeleidingsgroep voor het inrichten van de regie op beheer, die deze punten gaat uitwerken. Het verzoek aan ons is enkele leden te leveren die vertegenwoordiger zijn van hun groep en het mandaat hebben namens de groep te spreken. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren en rekenen op uw medewerking.

Doet u mee?

De gemeenten Eindhoven en Rotterdam hebben al eerder meegedacht over beheer. Daar doen we graag weer een beroep op. In het CIO-Beraad hebben de gemeenten Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Amersfoort belangstelling getoond. We zien een aanmelding graag tegemoet.

Maar misschien zijn er wel andere gemeenten die een bijdrage willen leveren. Lid worden van de begeleidingsgroep is mogelijk iets voor u, als u:

 • kennis van en ervaring hebt met informatiemanagement en specifiek het beheer van informatievoorziening gemeenten;
 • wel ideeën hebt over het beheer van producten die gemeenten collectief ontwikkelen, zoals in Common Ground, GGI, of GT;
 • bereid bent namens de IMG/CIO-Beraad/VIAG in de begeleidingsgroep deel te nemen en voortgang en resultaten regelmatig terug wil koppelen naar uw achterban van gemeenten. We richten daarvoor een Pleio-omgeving in.

Wat gaat de begeleidingsgroep doen?

Samen met uw collega’s werkt u een advies uit aan de directie van VNG. Waarschijnlijk zijn twee tot drie bijeenkomsten nodig om tot een goede afstemming te komen en een product dat gereed is voor besluitvorming. Het streven is dit voor de zomer af te ronden. Dan is er in de tweede helft van dit jaar tijd om de visie/strategie en het organisatieplan vast te stellen, en de Adviesraad Beheer in te richten met goedkeuring van het VNG Bestuur.

Uit te werken

De uitwerking bestaat uit de volgende onderwerpen (voorlopig):

 1. Visie en strategie op het beheerportfolio, met de volgende elementen:
 • Scope
 • Sourcingsstrategie
 • Verhouding tot gemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Verhouding beheer en behoefte vanuit ontwikkeling/beleid
 • Meerjarenplan voor te beheren producten
 1. Inrichting gremia (Adviesraad beheer en stuurgroepen irt VNG Governance)
 • Positionering (incl besluitvormingsprocessen)
 • Mandaat
 • Profiel leden
 • Reglement
 1. Organisatieplan beheerorganisatie
 • Resultaatverplichting
 • Verantwoording
 • Bedrijfsvoering

Aanmelden?

Voor meer informatie over de invulling van deze rol kunt u contact opnemen met Constance Boogers constance.boogers@imgbestuur.org , voorzitter van IMG en lid van de Taskforce Samen Organiseren. Voor aanmelden stuurt u een email naar cees.vanwestrenen@vng.nl.