Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Handreiking functieprofiel CISO geactualiseerd

03/03/2020

In de afgelopen periode heeft de IBD de Handreiking Functieprofiel voor de gemeentelijke CISO geactualiseerd.

De in een bijlage bij de handreiking beschreven functieprofielen zijn opgesteld met behulp van de HR21-systematiek, die in veel gemeenten wordt gehanteerd. Het advies van de HR21-organisatie is in de functieprofielen verwerkt. Door onderscheid te maken tussen een concern-CISO en ISO’s die deeltaken uitvoeren, is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke praktijk, waarbij de CISO soms een rol is binnen een andere functie zonder dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de CISO-rol. De profielen zijn bedoeld als ondersteuning bij de inpassing van het voor uw gemeente van toepassing zijnde functieprofiel binnen de eigen organisatie.