Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ruim 3300 klachten over privacyschendingen door overheid

03/03/2020

Ruim 3300 klachten ontving de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar over mogelijke privacyschendingen door het openbaar bestuur. In totaal steeg het aantal klachten bij de autoriteit vorig jaar met 79 procent, tot 27.800. 

AVG
De sterke stijging van het aantal klachten is volgens de AP voor een deel te verklaren door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Daarnaast kwamen er in de tweede helft van 2019 minder klachten binnen dan in de eerste helft, waarschijnlijk vooral doordat de AP in de tweede helft van 2019 het bestaande klachtenproces heeft aangepast, waardoor onbedoelde klachten worden voorkomen.

Openbaar bestuur

12 procent van de klachten gingen over het handelen van het openbaar bestuur. Dat houdt in dat er meer dan 3300 contact op werd genomen met de Autoriteit Persoonsgegevens door mensen die menen dat overheidsorganisaties hun privacy onvoldoende in acht heeft genomen. De meeste klachten, 29 procent, gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame (15 procent) en over organisaties die persoonsgegevens ongevraagd doorgeven aan derden.

Boete

De toezichthouder handelde vorig jaar 20.700 klachten af. Naar aanleiding van deze klachten verrichtte de AP 138 onderzoeken. Bij 25 daarvan werd een overtreding geconstateerd, wat leidde tot een boete of andere sanctie. Een groot deel van de klachten handelde de AP op een andere manier af, bijvoorbeeld door een brief met de uitleg van de privacyregels te sturen aan de organisatie die vermoedelijk de regels overtreedt.

Capaciteit

De AP stelt in de toekomst graag vaker een onderzoek te starten, wanneer daar voldoende capaciteit voor is. Ook kan de privacywaakhond volgens Wolfsen met het huidige aantal medewerkers de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. In mei is naar verwachting een onderzoek klaar naar de capaciteit en financiering van de AP. (ANP/Red.)

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal