Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vakgroep Portfoliomanagement

04/03/2020

                         

Eind vorig jaar werd een themasessie georganiseerd over gemeentelijk portfoliomanagement en werd besloten  een vakgroep op te richten. Een nieuw initiatief van IMG en VIAG, om informatieprofessionals te organiseren. Aanvullend op de vakgroepen die er al zijn voor CISO’s, FG’s en architecten, die al langer functioneren.

Bent u al lid? Alle professionals die zich binnen gemeenten bezig houden met portfoliomanagement, kunnen lid worden van deze nieuwe vakgroep. 

Met een (gratis) Pleio-account kunnen zij toegang vragen tot de besloten omgeving van de vakgroep via: https://img.pleio.nl/groups/view/27396642/img-verbindt

Een belangrijk onderwerp van gesprek in de vakgroep is samenwerking bij de ontwikkeling van lokale portfolio’s informatievoorziening. Vooral kennis en ervaring delen. Het portfolio dat gemeenten samen ontwikkelen in GGU-verband (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) moet goed worden ingepast. Hoe pak je dat aan? Als vervolg op de eerste sessie vorig jaar is deze week een werksessie georganiseerd om de eerste ideeën te concretiseren. In de organisatie is nauw samengewerkt met Common Ground.

De vakgroep is  op zoek naar een gezamenlijke aanpak of handvatten voor invulling van het strategisch portfolio informatievoorziening. ​​Wat vinden gemeenten belangrijk, waar moet het aan voldoen en waar liggen de kansen voor samenwerking?

De gemeenten ‚s-Hertogenbosch, Hilversum en Rotterdam hebben kort gepitcht hoe zij er mee om gaan. Vervolgens is in groepen uitgewerkt welke criteria gemeenten hanteren voor strategisch portfoliomanagement, wat hun prioriteiten zijn en welke stappen zij zetten. In een tweede ronde is verkend waar de mogelijkheden liggen voor samenwerking en hoe we deze het beste kunnen organiseren.

Het resultaat is veel input voor een volgende bespreking, maar dan op de onderwerpen die op dit moment het meest belangrijk zijn.