Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Demomiddag Fieldlab Digitale Overheid voor alle stakeholders - geannuleerd

11/03/2020

  

In het kader van de samenwerking tussen Agenda NL DIGIbeter en Common Ground wordt van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart door BZK en VNG een Fieldlab Digitale Overheid georganiseerd. Gedurende één week werken zo’n honderd medewerkers van rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties samen met wetenschappers, marktpartijen, uitvoerings-instellingen, software-developers, designers en bestuurders om de digitale overheid te verbeteren.

Het fieldlab loopt parallel aan de Conferentie Nederland Digitaal; we werken aan de verdere concretisering van de actielijnen uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en NL DIGIbeter. Common Ground is hierin een belangrijke katalysator. We gaan aan de slag met innovatieve concepten voor dienstverlening; we maken stappen in onze strategie om overheidsbreed informatie beter te ontsluiten en adresseren actuele vraagstukken in de informatiesamenleving.


Op donderdagmiddag 19 maart van 13.15uur tot 15.00uur organiseren we een demomiddag voor alle stakeholders. Op deze middag demonstreren we de resultaten van het fieldlab en gaan we graag met u hierover in gesprek. We nodigen u hiervoor van harte uit.
Locatie: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen


Het programma
De demomiddag maakt onderdeel uit van het programma van de Nederland Digitaal Dag 2020. Het programma voor die dag vind u hier. Indien u de demomiddag wilt bijwonen, dient u zich aan te melden voor de Nederland Digitaal Dag via deze link, selecteer daarbij de dag 19 maart. Met deze aanmelding kunt u overigens ook alle andere programma onderdelen volgen van de Nederland Digitaal Dag.


Vanaf 12.00 uur               Inloop voor netwerklunch
13.15 uur tot 15.00 uur   Demomiddag

Mocht u in de ochtend aanwezig zijn bij het Fieldlab Digitale Overheid in de Energy Barn, Zernikelaan 17. Dan kunt u gebruik maken van een pendelbus die om 11.30 uur vertrekt naar MartiniPlaza.