Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG Festival van de Uitvoering 15 april 2020 - Geannuleerd

17/03/2020

Afgelopen week zijn door het kabinet maatregelen genomen in verband met het bestrijden van het Coronavirus. Naar aanleiding hiervan is besloten om het Festival van de Uitvoering niet door te laten gaan op 15 april. Op het moment dat er meer informatie is dan informeren wij u zo snel mogelijk. 


Offline… online… de impact van de informatiesamenleving en van communicatietechnologie is groot. Daarbij heeft de onlinewereld impact op de offlinewereld en hoe we naar de wereld kijken. En ondertussen wordt het verschil tussen on- en offline steeds kleiner: we leven in een onlife tijdperk. Dat heeft consequenties, zeker voor de dienstverlening en organisatie-inrichting van gemeenten.

De ethische, juridische en politieke betekenis van ICT is enorm. En dat terwijl we pas relatief recent met de digitale transitie te maken hebben. De vraagstukken die dat met zich meebrengt gelden voor álle gemeenten. Groot en klein, randstad en platteland: over gemeentegrenzen heen.

En juist die transitie van een offline, naar een online, naar een onlife tijdperk betekent iets voor de gemeente van nu. Wat is de waarde van digitale oplossingen voor het dagelijks leven van inwoners? Kan techniek neutraal zijn? Hoe gaan we om met mensen die bewust of onbewust geen onderdeel uitmaken van de digitale samenleving?

Het zijn deze vragen die centraal staan op het VNG Festival van de Uitvoering.

Aanmelden en meer informatie Festival van de Uitvoering