Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Publieke dienstverleners helpen mensen die moeite hebben met digitale overheid

31/03/2020

 

Er is een grote groep mensen die digitaal niet mee kan komen. Voor hen is het dan ook lastig zaken te doen met de overheid. De Informatiepunten Digitale Overheid bieden hulp vanuit bibliotheken door heel Nederland. Marcel Pellicaan is vanuit de Manifestgroep programmamanager Digitale Inclusie, een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en lokale bibliotheken. “We willen voorkomen dat mensen sociaal en maatschappelijk buitengesloten raken. Iedereen moet mee kunnen doen.”

Wat is een informatiepunt Digitale Overheid?

“De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. De medewerkers van de bibliotheek zijn speciaal getraind op vraagherkenning en zakelijke empathie. En ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ze kunnen mensen verwijzen naar het maatschappelijk middenveld of naar de juiste overheidsinstantie als vragen heel specifiek zijn.”

Voor wie zijn de Informatiepunten bedoeld?

“In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Deze groep mensen is heel divers. Het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar werk, zwakbegaafden of mensen die zorg nodig hebben. Mensen met financiële of juridische vragen die niet weten waar ze terecht kunnen. Ook jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan we  denken. Omgaan met sociale media is echt iets heel anders dan een webformulier van de overheid invullen en huurtoeslag aanvragen.”

Hoeveel bibliotheken doen er mee?

“Deden er in 2019 bij de start 15 bibliotheken mee, in 2020 komen er maar liefst 73 bij. En in 2021 volgen er nog eens 41. Dan is er in 93% van alle Nederlandse bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid. Natuurlijk kunnen die laatste bibliotheken zich alsnog aanmelden. Het is de bedoeling dat alle bibliotheken gaan meedoen.”

Meer over digitale inclusie