Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lessen in datagedreven werken: “Aansluiten op de energie binnen de organisatie”

31/03/2020

Met de inzet van datasets en nieuwe technologieën kan de publieke sector haar werk beter doen. Veel organisaties zijn bezig om datagedreven werken handen en voeten te geven. De ministeries van EZK en LNV delen hun lessen. “Aansluiten op de energie binnen de organisatie.“

Beginnen

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben een gezamenlijk dataprogramma waarmee zij beleidsdirecties ondersteunen bij datagestuurd werken. In een interview met ondernemersplatform Shared Business delen Hennie Brands (plaatsvervangend CIO LNV) en voormalig dataprogrammamanager Bart Wolsky hun ervaring. Wolksy: “Het aandachtsgebied is enorm en zeker in de beginfase zijn de middelen beperkt. Daarom richtte het programma zich de eerste tijd vooral op het opbouwen van casuïstiek en het verbinden van de experts op verschillende gebieden.”

Energie en verbinden

Wat goed beviel is de organisatie van een event. Om kansrijke ideeën op te halen organiseerde EZ in 2016 een ‘DataMatch’. Er werden organisatiebreed 111 data-ideeën ingezameld. Daarvan werden er 10 gepitcht. De jury selecteerde er 3 die binnen 3 maanden werden uitgevoerd. Op een 2e DataDag werden de resultaten gepresenteerd. Zo bleef de vaart erin. ‘Het vinden en samenbrengen van data-enthousiastelingen en -experts is voor het latere Dataprogramma van grote waarde geweest. Je moet aansluiten op de energie binnen de organisatie. Inmiddels is DataDag 6 in aantocht’, vertelt Brands.

Multidisciplinaire aanpak

Wolsky over het belang van het verbinden van experts: “Datagedreven processen snijden dwars door je organisatie heen en raken alle aspecten van je informatiehuishouding. Daarom zijn multidisciplinaire teams onmisbaar. Niet alleen om met elkaar vraag, haalbaarheid en resultaat te bepalen maar ook om juridische, technische en ethische aspecten van datagedreven werken te borgen.”

Meer over datagedreven werken