Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Algemene Ledenvergadering (ALV) VIAG digitaal op 20 mei 2020

28/04/2020

De jaarstukken van de VIAG 2019/2020 zijn inmiddels gereed. De controlecommissie heeft inmiddels een schriftelijke akkoordverklaring ingediend. Deze jaarstukken behoeven echter de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering. Volgens de statuten moet dit plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2020.

De Eerste Kamer heeft 21 april jl. een spoedwet aangenomen dat digitale besluitvorming mogelijk maakt. De tijdelijke spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt is dus op 21 april jl. goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal spoedig in werking treden.

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, zoals bij een ALV. De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen om de telkens met twee maanden te verlengen.

Het bestuur van de VIAG kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Noteer alvast 20 mei 2020 in uw agenda, meer informatie volgt.

Agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV vind je op: https://viag.nl/activiteiten/algemene-leden-vergadering/alv-mei-2020

(pagina is alleen te bekijken als je bent ingelogd)