Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Betrouwbaarheidsniveaus van gemeentelijke online dienstverlening

28/04/2020

Op 18 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze wet wordt het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-) overheid geregeld. Gemeenten moeten daarvoor hun dienstverlening op het juiste betrouwbaarheidsniveau inschalen. VNG Realisatie helpt gemeenten daarbij.

Bij de invoering van de Wet digitale overheid en door de al geldende Europese eIDAS-verordening worden eisen gesteld aan het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel waarmee een burger of ondernemer diensten afneemt bij de overheid. Ook stelt deze wet eisen aan het juist inschalen van het betrouwbaarheidsniveau voor digitale diensten. Gemeenten moeten het juiste betrouwbaarheidsniveau gaan bepalen voor de diensten en producten die online aangeboden worden, zodat aan de wet voldaan wordt.

Hulp bij het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau van uw online diensten

De hoogte van het betrouwbaarheidsniveau (laag, substantieel of hoog) hangt af van de dienst die wordt aangeboden. VNG Realisatie heeft, samen met een aantal gemeenten, hiervoor een analyse uitgevoerd. Het resultaat is een overzicht van betrouwbaarheidsniveaus van de gemeentelijke dienstverlening dat gemeenten helpt bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau per product en/of dienst. Het overzicht is ook in een overzichtelijk schema verwerkt.

De analyse is getoetst en besproken met een aantal gemeenten, juristen en de Informatie Beveiligingsdienst (IBD).

Betrouwbaarheidsniveaus digitale producten en diensten gemeenten UPL lijst

Meer informatie over de Wet digitale overheid

Meer informatie over eID is te vinden op de site van VNG Realisatie