Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regie op Gegevens voordelig voor burgers en bedrijven

28/04/2020

Regie op je eigen gegevens hebben brengt veel voordelen met zich mee. Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerde maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) in opdracht van het programma Regie op Gegevens. De MKBA geeft een duidelijk inzicht in de verhouding tussen kosten en baten. Zo blijkt uit het onderzoek dat regie op gegevens private partijen veel geld kan besparen. Ook kan het zorgen voor betere dienstverlening aan burgers, het kan fraude voorkomen en tijdsbesparing opleveren. De overheid zal wel kosten moeten maken om alles goed te organiseren en om wettelijke kaders op te stellen.

Levensgebeurtenissen

De maatschappelijke kosten en baten analyse werd toegespitst op enkele belangrijke levensgebeurtenissen te weten:

      • het overlijden van een naaste;
      • het huren van een sociale huurwoning;
      • het afsluiten van een hypothecaire lening ten behoeve van het kopen van een huis.

Belangrijkste conclusies

De kwalitatieve voordelen die uit de MKBA naar voren komen zijn in lijn met de doelen die staan beschreven in de beleidsbrief Regie op Gegevens. In deze brief schetst het kabinet zijn beleidsvoornemens om regie op gegevens voor burgers te realiseren. Naast de vele kwalitatieve voordelen (o.a. betere dienstverlening, fraude voorkomen en tijdsbesparing) levert het invoeren van regie op gegevens ook veel financiële voordelen op voor private partijen.