Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Staatssecretaris Knops: ‘Geef broncode van overheidssoftware waar mogelijk vrij’

12/05/2020

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken roept in een beleidsbrief overheden op om de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven. Daarnaast wil hij overheden stimuleren om deze code via een ‘open source’ licentie te delen en beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Kennisdeling

Software dat met publiek geld tot stand is gekomen moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven. Dat is het uitgangspunt waar de staatssecretaris in de beleidsbrief vanuit gaat. De samenleving kan meekijken op de kwaliteit van de code en suggesties doen voor verbeteringen.  Door het open source beschikbaar stellen van software is er minder sprake van verspilling en meer kansen voor innovatie en economische bedrijvigheid.

‘Open tenzij’

Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’. Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad. “Daarnaast dienen overheidsorganisaties per geval in te schatten of de maatschappelijke baten van openstelling ten minste opwegen tegen de kosten van het vrijgeven van de broncode”. De staatssecretaris schrijft tevens in de beleidsbrief dat overheden die met het vrijgeven van de broncode en open source aan de slag gaan kunnen rekenen op zijn steun.

NL DIGIbeter

In de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter investeert het kabinet in de verdere digitalisering van de overheid. Het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware kan aan deze doelen een belangrijke bijdrage leveren. Op de community website ‘open source’ kunt u terecht voor vragen over hoe u in de praktijk met open source kunt werken.

Wellicht ook interessant voor u: