Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Update NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 2020 naar Tweede Kamer

12/05/2020

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de geactualiseerde Data Agenda overheid – NL DIGITAAL 2020 – aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze update laat nog nadrukkelijker het belang van data voor belangrijke maatschappelijke opgaven zien. De geactualiseerde agenda gaat vergezeld van een voortgangsrapportage over 2019.

Meer centraal dan in de vorige agenda staan in 2020 de beschikbaarheid van data, de kwaliteit van die data en het beter benutten ervan bij maatschappelijke opgaven. De agenda is interbestuurlijk; de rijksoverheid en decentrale overheden voeren de Data Agenda Overheid gezamenlijk uit. Het ministerie van BZK vervult daarbij een coördinerende rol vanuit haar verantwoordelijkheid voor de digitale overheid en het borgen van grondrechten.

Beleidsdoelen

De ambitie van de Agenda is om in samenwerking het delen, combineren en analyseren van data te bevorderen. De beleidsdoelen blijven daarom onveranderd: borgen van publieke waarden en wetgeving; beter op orde brengen van overheidsdata; meer delen en beter benutten van overheidsdata; delen van kennis, en investeren in mensen en organisaties om datagedreven werken binnen de publieke sector een stap verder te brengen.

Op schema

Naast de geactualiseerde agenda is er ook een terugblik op 2019: de uitvoering van de Data Agenda Overheid ligt op schema. Een aantal activiteiten loopt nog door in 2020, conform de planning. In de voortgangsrapportage worden de gerealiseerde resultaten van de Data Agenda Overheid verder toegelicht.

Coronacrisis

De aanbiedingsbrief van de staatssecretaris haakt aan op de actualiteit. De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat organisaties kunnen werken met actuele en accurate informatie. Het open maken en beschikbaar stellen van data aan alle relevante partijen – met in achtneming van wettelijk waarborgen voor privacy – is juist nu van groot belang, stelt Knops. Door slimmer gebruik te maken van beschikbare overheidsinformatie en deze waar mogelijk beschikbaar te stellen, is het mogelijk om meer denk- en rekenkracht te mobiliseren. De staatssecretaris verwijst daarbij naar een overzicht van data-initiatieven rond Covid-19 van het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken.

Gerelateerd