Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Veel kwaliteitsinformatie over stelsel van basisregistraties beschikbaar

12/05/2020

Een aantal basisregistraties, het ministerie van BZK, ICTU en het CBS voerden kwaliteitsmetingen uit voor het stelsel van basisregistraties. Daarmee is veel actuele kwaliteitsinformatie beschikbaar gekomen. Bovendien hebben de basisregistraties hun kwaliteitsinformatie inzichtelijk gemaakt, waardoor deze makkelijker is te vergelijken.

Inzicht in kwaliteit

De kwaliteit is belangrijk voor het stelsel van basisregistraties. De gegevens uit basisregistraties worden veel gebruikt in allerlei belangrijke overheidsprocessen; vaak is dat gebruik ook verplicht. De afnemers van de basisregistraties moeten daarom inzicht hebben in de beoogde en de gerealiseerde kwaliteit.

Datakwaliteit vergelijkbaar

In het rapport ‘Kwaliteitsinformatie Stelsel van Basisregistraties’ is per basisregistratie is een selectie van kwaliteitsinformatie gemaakt die illustratief is voor de datakwaliteit. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke kwaliteitsnormen worden gehanteerd voor iedere basisregistratie, bijvoorbeeld over de volledigheid, juistheid of actualiteit, en wat daarop de gerealiseerde kwaliteit is. Op deze manier is de kwaliteitsinformatie van basisregistraties veel makkelijker met elkaar te vergelijken.

Consistentie

CBS onderzocht voor de derde keer de kwaliteit van het stelsel: hoe is de kwaliteit van koppelingen tussen gegevens uit de verschillende basisregistraties? Ook is gekeken naar de ontwikkeling ten opzichte van drie eerdere metingen. Uit de kwaliteitsmeting van de koppelingen blijkt dat de consistentie binnen het stelsel vaak hoog is. Maar er zijn ook verbeterpunten. Deze verbeterpunten vormen inbreng voor de gezamenlijke verbetering van het stelsel van basisregistraties.

Verdere verbeteringen

Met deze kwaliteitsinformatie is het makkelijker gericht in gesprek te gaan met de gebruikers van de basisregistraties over verdere verbeteringen.

Gerelateerd