Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voortgang fusie proces: Verwerking opbrengst transitiedag 6 maart

15/05/2020

    

Afgelopen nieuwsbrief hebben we jullie op de hoogte gebracht van het feit, dat we in afwachting waren van de opbrengsten van de verschillende werkgroepen die op 6 maart j.l. van start zijn gegaan. Ondertussen hebben we de output van een aantal werkgroepen al binnen en wachten we nog op een aantal producten. Voor vrijdag 22 mei hebben we vervolg dag gereserveerd om met de kerngroep fusie IMG/VIAG aan de slag te gaan. Na deze dag is het streven om een roadmap te kunnen maken van het vervolg traject, planningen voor ALV’s voor beider verenigingen waar beslispunten kunnen worden voorgelegd. we kunnen dan ook een verfijning maken van de aangeleverde stukken.

Langzaam zien we mogelijkheden om in deze Corona tijd in kleinere groepen fysiek weer aan de slag te gaan. Ook kijken we naar opdrachten die digitaal moeten worden uitgewerkt. We zullen op korte termijn (maar in ieder geval na de 22e mei) jullie informeren over nieuwe werksessies zoals we deze ook op 6 maart hebben gehouden. Uiteraard conform de richtlijnen van het RIVM. Het is belangrijk om focus te houden en we zullen daarom een routekaart maken; wanneer moeten er ALV’s gepland worden. Uitwerkingen van de diverse werkgroepen, voorstellen die daaruit voort zijn gekomen willen we graag presenteren in ALV’s en zullen de leden gevraagd worden voor akkoord of ook wel  vragen. en vragen om beslissingen.

Ook met de communicatieplannen hebben we de afgelopen tijd een mooie stap gemaakt. In overleg met beide besturen hebben we gekozen om het PR bureau en DEA Amsterdam uit te nodigen voor een vervolggesprek, waarbij we in een creatief proces de puntjes op de i gaan zetten van de communicatieplannen. Beide partijen leveren na de creatieve sessie een definitief plan op waarna we de keuze gaan maken met wie we een partnership aangaan voor de nieuwe vereniging. Na de keuze van het definitieve plan wordt het stuk ook ter inzage aangeboden aan de leden. Spannende tijden dus! 

Reminder: Oproep voor een voorbereidingsgroep

Vorige keer hebben wij een oproep gedaan voor een voorbereidingsgroep die hard nodig is. We hebben het idee om hiervoor een groep te formeren die meekijkt en borgt dat we vooral kijken naar wat we willen zijn en niet naar wat we al waren. Een ander onderdeel is ook geweest dat we graag een groep willen formeren die goed kijkt naar het ledenmandaat in de nieuwe organisatie.

Helaas hebben we nog geen reacties mogen ontvangen, we hebben echter jullie hulp hard nodig. Alsnog hierbij de oproep om je te melden bij Niek Hendriks niek.hendriks@imgbestuur.org of Karen van der Linden karenvanderlinden@viag.nl

 

Namens de besturen,

Niek Hendriks en Karen van der Linden