Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aanspraak maken op het innovatiefonds?

26/05/2020

Heb je een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Een plan dat een verbetering is in het bestaande ICT-landschap of ervoor zorgt dat de benodigde data op een toekomstvaste manier ontsloten kunnen worden? Voor 2020 worden gemeenten uitgenodigd om met innovatieve voorstellen te komen, die zowel aansluiten bij de ambities en principes van Common Ground en het gemeentelijk gegevenslandschap (pdf) alsook bij de meervoudige innovatiestrategie.

Gemeenten met een innovatief concept kunnen een aanvraag doen om kans te maken op een investering vanuit het innovatiefonds. Gemeenten worden zo aangemoedigd om innovatieve projecten uit te werken en een stap te zetten richting het uitvoeren van de informatiekundige visie Common Ground.

Innovatieprojecten

Het innovatiefonds loopt al hartstikke goed. Tot nu toe zijn er 17 aanvragen ingediend, waarvan bijna de helft is goedgekeurd. Sommige aanvragen vergen nog nadere uitwerking en enkelen zijn helaas afgewezen.

Een greep uit de projecten die zijn gestart: 

  • Verhuizen: er is gewerkt aan een oplossing om de adreswijziging van inwoner naar BRP mogelijk te maken. Op deze manier kan een inwoner waar en wanneer hij wil een adreswijziging doorgeven bij de gemeente, zodat de gegevens juist vastgelegd zijn voor de hele overheid. Dit is het eerste proces dat volledig volgens Common Ground is neergezet, waarbij het proces is opgeschoond en op de vijf lagen is opgedeeld in componenten. Bekijk hier de demo.
  • OpenZaak: dit is een initiatief om productiewaardige API's te bouwen voor zaakgericht werken, passend in de vijflagen architectuur van Common Ground. De API's faciliteren dat data echt wordt opgeslagen bij de bron en alleen maar daar. Dit geeft de burger regie over zijn gegevens. Zaakgericht werken leidt tot betere dienstverlening aan burgers en een efficiëntere wijze van procesafhandeling. Met behulp van de bijdrage uit het innovatiefonds is OpenZaak nu af en klaar voor in gebruik namen bij gemeenten. Dit maakt een robuuste, flexibele, veilige en beheersbare informatie-uitwisseling tussen ICT-systemen mogelijk voor gemeenten. 
  • Regionale digitalisering begraafplaatsregistratie: na toekenning vanuit het innovatiefonds is het team Begraafplaatsen van start gegaan in de Common Ground community. Maar liefst 7 gemeenten werken samen om de (vaak analoge) begraafplaatsregistratie te digitaliseren. Door het gezamenlijk vervangen en digitaliseren van de registratie en de processen willen ze de dienstverlening aan begrafenisondernemers verbeteren en regionaal mogelijk maken.
  • Open Portal Digitale Diensten (OpenPDD): OpenPDD is een onderdeel van het initiatief Open Webconcept. De gemeente Hoeksche Waard en Buren zoeken naar een veilige, betaalbare, en AVG-proof oplossing voor het maken van e-formulieren voor de digitale intake van zaken. De gemeenten willen met het innovatiebudget een aantal samenhangende Open Source bouwstenen ontwikkelen om een portaal voor digitale dienstverlening te kunnen opzetten. Hierdoor kunnen meerdere bedrijven op een eenvoudige manier gemeenten ontzorgen bij het opzetten van een portaal voor de digitale intake van zaken. Met het ontwikkelen en in gebruik nemen van deze Open Source bouwstenen willen ze veilig de digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder uitbouwen en versnellen.
  • Huishoudboekje: met het Huishoudboekje krijgen financieel kwetsbare burgers grip op hun financiële huishouding met een druk op de knop. Dit krijgen zij door het stroomlijnen van inkomsten en het betalen van primaire vaste lasten via een rekening van de gemeente. De financiële stabiliteit zorgt voor ruimte om schulden af te wikkelen, werk te zoeken of zorgtaken uit te voeren. De financiële stabiliteit is een doel maar ook een middel. Het zorgt voor minder stress bij burgers en meer ruimte voor andere zaken, zoals het vinden van werk, opleiding, opvoeding, etc. Daarnaast voorkomt het Huishoudboekje betalingsachterstanden in de primaire vaste lasten (zoals huur, GWL en de zorgverzekering) en de hiermee gepaarde problemen. Door het vroegtijdig overnemen van de schuldenproblematiek wordt escalatie voorkomen. En dat tegen disruptief lage kosten. In samenwerking met de gemeenten Utrecht en Rotterdam wordt nu hard gewerkt om het Huishoudboekje generiek te maken en te laten voldoen aan de standaarden van Common Ground. Hiermee wordt het Huishoudboekje makkelijk en laagdrempelig beschikbaar voor alle gemeenten. Op dit moment wordt het Huishoudboekje al gebruikt in Utrecht.

Belangrijke succesfactor in het realiseren van de Common Ground is gezamenlijkheid. Niet alleen binnen en tussen gemeenten, maar nadrukkelijk ook samen met andere partijen. Bij deze initiatieven werken gemeenten, marktpartijen en ketenpartners daarom vaak samen aan de innovatie en de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Aanvragen

Ook kans maken op een investering uit het fonds? Vul het aanvraagformulier in op de website. De initiatieven worden op basis van onderstaande criteria beoordeeld:

  • De aanvraag komt van een gemeente (gemeente is eigenaar). Voorwaarde is wel dat het om een initiatief gaat dat door minimaal 2 gemeenten wordt uitgevoerd.
  • De gemeente (of gemeenten) dient zelf ook te financieren voor een bedrag dat minimaal gelijk is aan de aangevraagde investering (co-financiering). De maximale investering vanuit het innovatiefonds bedraagt 50.000 euro
  • De aanvraag voldoet aan de principes van Common Ground en de meervoudige innovatiestrategie óf de aanvraag moet leiden tot het (in de toekomst) hieraan voldoen.
  • De aanvraag levert een concreet resultaat op. Dit resultaat is herbruikbaar voor andere gemeenten of is erop gericht om naar een Common Ground product toe te werken. Het betreft een innovatief initiatief. Daarbij kan het gaan om o.a. conceptontwikkeling, een architectuurproduct, een prototype. In principe is elke initiatief een kanshebber tot en met de fase van vraag om ondersteuning bij een eerste referentie-implementatie (productie). Dat wil zeggen dat ook initiatieven in aanmerking komen die nu nog niet direct schaalbaar zijn.

Klik hier om aan te melden.