Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitaal vergaderen: wat gaat goed wat kan beter?

09/06/2020

De meeste gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn sinds de coronacrisis overgeschakeld naar digitaal vergaderen. Na 1 maand had 65% van de 355 Nederlandse gemeenten een digitale raadsvergadering achter de rug.

Veiligheid

De evaluatiecommissie stelt vast dat er in de eerste maand digitaal vergaderen geen grote juridische- en veiligheidsissues zijn geweest. Commissievoorzitter Peters: “Zeker als je je realiseert dat de meeste griffiers hier pas een maand geleden mee zijn geconfronteerd, is dit zonder meer een prestatie van formaat.”

Voor- en nadelen

De griffiers die zijn ondervraagd, zijn voor het merendeel neutraal tot positief over het digitale vergaderen. “Het werkt, maar ideaal is het niet.” Voor de noodzakelijke besluitvorming is een digitale vergadering een prima uitkomst, maar in vergelijking met een fysieke vergadering kleven er toch veel nadelen aan. De commissie constateert dat een deel van de problemen komt doordat er nog geen geschikt digitaal vergadersysteem is. Het is van belang dat er een veilig en betrouwbaar systeem komt waarin alle deelnemers tegelijk in beeld zichtbaar zijn. Dit geeft de voorzitter overzicht wanneer er gestemd moet worden. De commissie adviseert dan ook om hier zo snel mogelijk werk van te maken. Zeker wanneer digitaal vergaderen in de toekomst een structurele optie wordt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website LokaleDemocratie.nl of download het tussenrapport van de Evaluatiecommissie (pdf).