Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale Agenda Gemeenten 2024 verschenen

09/06/2020

De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.

De Digitale Agenda Gemeenten 2024 is de opvolger van de eerste gemeentebrede Digitale Agenda (2015-2020) en vormt de invulling van de meerjarige Verenigingsagenda voor de opgave 'Informatiesamenleving'. In deze agenda wordt de rol van gemeenten in de digitale transitie van onze samenleving beschreven aan de hand van 3 doelstellingen.

Doelen voor de komende jaren

Door de ontwikkelingen om ons heen en bij onszelf veranderen de komende 4 jaar de activiteiten van gemeenten. En daarmee ook de rol van onze commissie Informatiesamenleving. Zij behoudt (bestuurlijke) aandacht 
voor digitale infrastructuur, omdat het de basis is die andere activiteiten op het gebied van digitalisering mogelijk maakt. Met de komst van het College van Dienstverleningszaken, dat zich richt op de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, ontstaat meer ruimte voor onderwerpen als ‘samenleving’ en ‘overheid’.

Dit leidt tot 3 doelstellingen in de digitale transitie:

  • Mogelijk maken (de basis op orde);
  • Kansen benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie);

  • Duiden en reflecteren (van waarden en innovatie in de informatiesamenleving).

Vanuit deze doelstellingen toont de agenda op welke hoofdonderwerpen, thema’s en vraagstukken onze activiteiten zich zullen richten. Daarbij geldt altijd dat de VNG er is voor alle gemeenten. Dat betekent dat we de achterlopers niet achterlaten, maar de voorlopers ook niet alleen laten.

Huidige ontwikkelingen

De digitale agenda geeft ook een beeld van de huidige ontwikkelingen bij gemeenten: de digitale infrastructuur, digitale mogelijkheden bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven en het werken aan ethische kaders en regelgeving bij de inzet van technologie en data. Daarnaast laten we weten wat speelt in de samenleving en bij medeoverheden.

Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024

Een belangrijk deelonderwerp van de Digitale Agenda Gemeenten 2024 is digitale veiligheid. Daarom ontwikkelden we een aparte agenda hierover, deze kwam in februari al uit. De Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 heeft aandacht voor zowel 'preventie' als 'herstelvermogen' van gemeenten op het gebied van de digitale veiligheid. 

Meer informatie