Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Alles over digitaal vergaderen en digitale participatie

07/07/2020

Veel gemeenteraden hebben de afgelopen periode digitaal vergaderd. En de digitale participatie kwam weer meer in de belangstelling te staan. Beide ontwikkelingen resulteerden in diverse publicaties en webinars.

Op de site van Democratie in Actie vindt u diverse handreikingen, adviezen, voorbeelden en webinars over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming en particiapatie. De meest recente hebben we hieronder uitgelicht.

Digitaal vergaderen

Donderdag of vrijdag verschijnt de handreiking Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving op www.lokale-democratie.nl. De handreiking bevat juridische en praktische aspecten van de verschillende vergadermogelijkheden in de anderhalvemetersamenleving. Democratie in Actie verzorgt vrijdag 26 juni het webinar Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving: digitaal of fysiek? 

Online debatteren

Om raadsleden te ondersteunen bij het voeren van een goed online debat, ontwikkelde het Nederlands Debatinstituut in opdracht van Democratie in Actie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een module over online debatteren, onder meer over de spelregels van het online debat. Door middel van duidelijke filmpjes en korte opdrachten leert u effectief online debatteren en voorzitten.

Digitale participatie

In mei verzorgde Democratie in Actie twee webinars over digitale participatie en inspraak: 

  • In het webinar Digitale participatie: verbinden in tijden van Corona werd ingegaan op het nut en de noodzaak van digitale inspraak en digitale participatie, er werden praktische tips en trucs gegeven om met vertrouwen aan de slag te gaan met digitale participatie.
  • In dit webinar werd de inspiratiegids Digitale Participatie gepresenteerd waarmee bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren snel aan de slag kunnen met digitale inspraak- en participatieprocessen.
  • Het webinar Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd ging over de noodzaak van transparantie, inspraak en consultatie van inwoners. De focus lag verder op op de praktische invulling en er werd inzicht gegeven in de tools en handreikingen die beschikbaar zijn bij Democratie in Actie, daarnaast kwamen voorbeelden uit de praktijk aan de orde.
  •  

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK, de VNG en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma richt zich op het versterken en vernieuwen van de lokale democratie en als onderdeel daarvan het ondersteunen van raadsleden en raadsgriffiers.