Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises

07/07/2020

Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis. Daarom hebben de G4-gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) besloten om gezamenlijk te komen tot een Handreiking Cybergevolgbestrijding (CGB).

De CGB helpt bestuurders en hun adviseurs zich beter voor te bereiden op het bestrijden van de effecten van een mogelijke cybercrisis en levert handvatten die kunnen helpen tijdens een daadwerkelijke cybercrisis. De handreiking is in samenwerking met veel partijen (waaronder de Nationale Politie, OM, NCC, NCSC, veiligheidsregio’s, G4 CISO’s) tot stand gekomen.

Klik hier voor meer informatie en om de handreiking te downloaden.