Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG vraagt opheldering over digitale machtigingsvoorziening

07/07/2020

Het programma DigiD Machtigen, waarin gewerkt aan een nieuwe gebruiksvriendelijke machtigingsvoorziening, is vertraagd. Tot op heden is weinig bekend over de stand van zaken en de planning. De VNG vraagt daarom om duidelijkheid.

Het programma Machtigen biedt een oplossing voor mensen die niet goed zijn met de computer en hun online overheidszaken willen overdragen aan een ander. Het ministerie van BZK en Logius werken samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor het machtigen. Het bouwen van een nieuwe machtigingsvoorziening is een doorlopend proces. Zo wordt bijvoorbeeld nog gewerkt aan de mogelijkheid om een machtiging vast te leggen aan een balie.

Vertraging

Het aansluiten op de machtigingsvoorziening zou in maart getest worden en de eerste dienstverleners zouden vanaf de zomer ermee werken. Staatsecretaris Knops kondigde 18 juni aan dat de planning is opgeschoven. Van tevoren wist men dat het programma omvangrijk en complex is, maar toch kostte het meer tijd en capaciteit dan voorzien. Ook was gekozen voor een verkeerde aanpak.

Onduidelijkheid

Gemeenten zijn teleurgesteld in de vertraging bij de oplevering van de machtigingsvoorziening. Zij hebben meermaals hulp aangeboden bij het vinden van een passende oplossing. Tot op heden is er echter nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld wanneer de voorziening beschikbaar komt, welke functionaliteit wanneer geleverd wordt, op welke manier moet worden aangesloten en wat de kosten zullen zijn. Bij de VNG is ook niet bekend hoe het staat met de uitvoering van diverse impactanalyses, zoals die naar een oplossing voor wettelijke vertegenwoordiging. Met oog op het AO Digitalisering op 1 juli stuurden we daarom een brief naar de Kamer waarin we vragen om opheldering.

Meer informatie