Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voortgangsbericht fusie traject VIAG – IMG

08/07/2020

 

Beste leden,

 

Het is al weer een maand geleden sinds we voor het laatst een nieuwsbericht eruit deden omtrent de fusie en wat is er veel gebeurd! De fusiesvoorzitters en procesbegeleider Wout van Hamburg zijn de afgelopen maand bij elkaar gekomen (Fysiek wel ter verstaan) om de planning uit te zetten voor de tweede fase van de fusie.

We hebben tijdens het overleg alle opdrachten doorgenomen van de werkgroepen en hebben besloten dit voor te leggen aan de accountant. Ook hebben we concreet wat acties benoemd die we voor de zomer nog willen opstarten:

  1. Besluiten document opstellen voor beide besturen (Is afgerond)
  2. Beide besturen bij elkaar om de besluiten te bespreken (Staat gepland op 15 juli)
  3. Samenbrengen statuten
  4. Samenbrengen administratie beide verenigingen
  5. Uitwerken financiële en fiscale aspecten met de accountant (1ste sessie is geweest)
  6. Overzicht maken deelnemingen VIAG en IMG (Wordt nu uitgewerkt)
  7. Communicatiesessie plannen ter voorbereiding van de werkgroep.

Zoals je ziet ligt er nog veel werk waar we mee aan de slag moeten. Gelukkig kunnen we binnenkort weer bij elkaar komen in grotere groepen en gaan we ervan uit dat we hiermee ook wat nieuwe energie kunnen inbrengen om stappen te zetten in het fusie proces. Het doel is na de zomer meerdere werkgroepen op te stellen die simultaan opdrachten gaan uitwerken om zo het fusieproces te verlichten. Informatie hierover komt terug in de volgende nieuwsbrief.

Wij wensen alle leden alvast een fijne vakantie toe en we zien elkaar snel weer na de zomer.

 

Met een vriendelijke groet,

 

De Fusiewerkgroep.