Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Agenda Digitale Overheid – NL DIGIbeter geactualiseerd

25/08/2020

 

Op 29 juni 2020 stuurde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2020; de Agenda Digitale Overheid naar de Tweede Kamer. Dat beschrijft de voortgang van acties uit NL DIGIbeter 2019 en de acties voor 2020-2021. De Agenda Digitale Overheid NL – DIGIbeter is onderdeel van een drieluik over digitalisering, samen met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cyber Security Agenda.

Belang benadrukt

Digitalisering raakt dagelijks aan het leven van iedereen in Nederland. Dat werd duidelijk in de afgelopen maanden. Van de ene op de andere dag moesten we omschakelen naar digitaal werken, digitaal onderwijs volgen en het gebruik van digitale dienstverlening. Het belang van een goed gedigitaliseerde overheid wordt hiermee nogmaals benadrukt, stelt de staatssecretaris. Een digitale overheid zorgt ervoor dat in tijden waarin fysiek contact beperkt mogelijk is, burgers hulp en ondersteuning kunnen krijgen. En ondernemers toegang hebben tot inkomensvoorzieningen,  zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Stabiel

De staatssecretaris is trots dat de digitale infrastructuur tijdens de afgelopen periode stabiel heeft gewerkt. “De systemen kunnen het aan. De komende tijd moeten we de lessen die we in de afgelopen intensieve maanden en eerdere jaren hebben opgedaan gebruiken om de digitale overheid verder te verbeteren.” Het benadrukt het belang van gebruiksvriendelijke, toegankelijke en betrouwbare dienstverlening. Daarnaast laat het zien welke uitdagingen dit met zich mee brengt: zoals voor veiligheid, privacy en toegankelijkheid voor iedereen.

Staatssecretaris Raymond Knops: “Het uitgangspunt is en blijft dat we de menselijke maat in het oog houden en dat iedereen mee kan blijven doen.”

Extra aandacht

In 5 hoofdstukken behandelt NL DIGIbeter 2020 de thema’s die relevant zijn voor de digitale transformatie van de overheid. Per actielijn wordt inzicht in de voortgang, concrete resultaten en de te verwachten resultaten gegeven. De geleerde lessen uit voorgaande jaren leiden tot 3 belangrijke aandachtspunten:

  1. Extra maatregelen die zorgen dat iedereen (digitaal) mee kan blijven doen.
  2. Blijven zorgen voor veilige en betrouwbare digitale dienstverlening, waarbij de mens centraal staat. Burgers en ondernemers moeten nu en in de toekomst steeds makkelijker digitaal zaken kunnen doen met de overheid.
  3. Extra aandacht voor de ethische vragen bij de inzet van technologie om maatschappelijke doelen te realiseren.

Europese context

Dit jaar besteedt NL DIGIbeter meer aandacht voor de Europese context.  Andere Europese overheden hebben dezelfde uitdagingen in digitalisering. De focus ligt op het ontwerpen van dienstverlening vanuit de leefwereld van mensen en bedrijven. En dat we investeren in de capaciteit van ambtenaren om dit te realiseren. “De grootste uitdaging van de komende tijd wordt om ervoor te zorgen dat we in Nederland, als één overheid, gezamenlijk de digitale overheid stap voor stap verder gaan brengen.”

Totaalpakket

Met de Agenda Digitale Overheid 2020 zijn ook de volgende documenten meegestuurd:

Download

Agenda Digitale Overheid 2020 (PDF, 9,6 Mb)

NL DIGIbeter 2019 (PDF, 6 Mb)

NL DIGIbeter 2018 (PDF, 3 mb)

NL Digibeter 2020

Gerelateerd