Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Geld voor gemeentelijke innovatie

25/08/2020

De openbare ruimte teruggeven aan inwoners, de sociale cohesie èn de lokale economie versterken. En dat allemaal in één project, met financiering van de Europese Commissie. De gemeente Heerlen doet het, met ondersteuning van de VNG.

Beloning voor participatie

De gemeente Heerlen startte een project waarin men onderzoekt hoe de sociale samenhang vergroot kan worden. Dat doet de gemeente met zes andere partijen, waaronder het CBS en de VNG. Voor het project wordt een platform ontwikkeld waarmee burgers worden beloond voor participatie. Ze kunnen hier taken van de gemeente overnemen waar het gaat om het verbeteren van de openbare ruimte en krijgen daarvoor een nog te ontwikkelen, digitale munt. Die kunnen ze gebruiken bij de lokale middenstand, zo is het idee.

EU-subsidie

Heerlen kreeg voor het project een subsidie vanuit het ‘Urban Innovative Actions’-programma van de Europese Unie: 2,6 miljoen euro, op een totale begroting van 3,2 miljoen euro. Een belangrijk doel van het project en een eis van dit EU-programma, is dat de uitkomsten ook kunnen worden gebruikt door andere gemeenten. En dat de producten die in het project worden ontwikkeld, zoals het platform met de virtuele munt, eveneens door andere gemeenten ingezet kunnen worden. Daarbij speelt de VNG een belangrijke rol. “Wij hebben in de subsidieaanvraag duidelijk kunnen maken dat door de betrokkenheid van de VNG opschaling naar andere gemeenten serieuze aandacht gaat krijgen in het project. Het was een belangrijke reden dat Heerlen deze subsidie kreeg,” zegt Kurt Isik, adviseur Innovaties bij VNG Realisatie.

Financieringsregeling voor gemeentelijke innovatie

Ook andere gemeenten kunnen dit soort innovatiesubsidies ontvangen. De VNG helpt hen daarbij. De VNG heeft een innovatie-aanpak ontwikkeld om innovaties die begonnen bij een of een paar gemeenten, voor alle gemeenten beschikbaar te maken. Ze biedt daarvoor schaarse expertise op onder meer juridisch en technologisch gebied en kennis van werkwijzes zoals agile werken en design thinking. Ook zorgt het ervoor dat gemeenten, waar mogelijk, voor hun innovatieprojecten gebruik kunnen maken van landelijke en Europese subsidies. VNG Realisatie werkt aan een overzicht van mogelijke financieringsregelingen voor innovaties in het gemeentelijke werkveld. Daarnaast heeft de VNG een eigen financieringsregeling voor gemeentelijke innovatie. Uitgangspunt is dat de VNG financiert wat een gemeente zelf investeert, met een maximum van 25.000 euro.

Neem voor meer informatie contact op met team innovatie via Kurt Isik.

Het artikel over het project van de gemeente Heerlen en de innovatie-aanpak van de VNG leest u in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.

Lees hier het artikel uit het e-magazine.