Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meedenken over een standaard Microsoft365 omgeving voor gemeenten?

25/08/2020

Ook jouw gemeente is er vast mee bezig, het inrichten van een Microsoft365 werkomgeving. Dat is meer dan de cloudservices operationeel krijgen. Het gaat ook om een inrichting die voldoet aan eisen van continuïteit, informatieveiligheid, privacy en informatiebeheer. En het moet ook nog eens snel. Door de corona-crisis is in veel gemeenten de urgentie om nieuwe services toe te passen toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Teams voor videoconferencing.

Nou kan elke gemeente dit zelf proberen uit te zoeken, al dan niet ondersteund door een implementatiepartner, of gemeenten werken samen aan een standaard voor de inrichting van zo’n werkomgeving. Het CIO-Beraad heeft het initiatief genomen om met een groep gemeenten te kijken of deze standaard gezamenlijk ontwikkeld kan worden.

De initiatiefgroep is voortvarend aan de slag, ook met betrokkenheid van Microsoft. Microsoft heeft een standaard Micosoft 365 Enterprise Deployment aanpak. Zie: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/deploy-microsoft-365-enterprise?view=o365-worldwide Die moet beoordeeld worden op bruikbaarheid voor gemeenten en waar nodig veranderd, of aangevuld. Intussen beschikt de gemeente Utrecht al over een model-inrichting, die mogelijk (met wat aanpassingen) gebruikt kan worden voor alle gemeenten. Met dit soort bronnen kunnen we valideren of een standaard-inrichting (een cook-book) voor gemeenten te ontwikkelen is.

De vraag aan jullie

Verschillende mensen in onze groep hebben expertise die bruikbaar is voor dit project. En heb je het niet zelf, dan zijn er in je organisatie misschien mensen die mee kunnen doen. We proberen het werk een beetje te verdelen en rekening te houden met ieders belangstelling en expertise. En je moet er zelf ook iets aan hebben, al is het maar een verrijking van je eigen project.

Vind je het leuk aan deze validatie mee te doen en je kennis in te zetten voor dit belangrijke project, geef dan je naam door aan Michel van den Heuvel, bereikbaar via 06-4051 6070, of

mlc.vanden.heuvel@drechtsteden.nl