Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Transitiestrategie vastgesteld: hoe gaan gemeenten over naar Common Ground?

25/08/2020

Het VNG-bestuur heeft de ‘Meerjarige Transitiestrategie Common Ground‘ vastgesteld. In die strategie staat beschreven hoe VNG gaat aantonen dat haar informatiekundige visie Common Ground in de praktijk werkt. En wat er nodig is voor hergebruik en opschaling van oplossingen naar álle gemeenten.

Maatschappelijke opgaven

Common Ground‘ is de informatiekundige visie waarmee gemeenten gezamenlijk de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer willen inrichten. Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Zodat gemeenten snel en flexibel diverse maatschappelijke opgaven kunnen realiseren, zoals de uitvoering van het klimaatakkoord, het verbeteren van het financiële overzicht in de zorg, en het handhaven van de openbare orde. Daarnaast moet Common Ground het voor alle gemeenten mogelijk maken om een mensgerichte, regelarme en doorzichtige dienstverlening op te zetten.

Oplossingen

Door ervaring op te doen in de praktijk, moet duidelijk worden wat er voor de grote transitie met Common Ground nodig is. In 2020 worden 2 oplossingen (Registratie Vakantieverhuur en het Huishoudboekje) gerealiseerd die in 2021 moeten werken en voor álle gemeenten beschikbaar zijn voor gebruik. In de transitie naar Common Ground werken gemeenten samen met het Rijk, de VNG, ketenpartners en marktpartijen. VNG werkt nog aan een routekaart dat de stappen in het transitieproces voor alle partijen inzichtelijk maakt. Het is de bedoeling dat de routekaart in het derde kwartaal van 2020 beschikbaar is.

“Kwestie van willen”

In een interview met VNG Magazine vertelt Peter Teesink, gemeentesecretaris van Amsterdam hoe hij de transitie voor zich ziet. Teesink: “Ik wil gemeenten graag aan het denken zetten. Hoe kun je als gemeente op het gebied van databeheer een goede dienstverlener zijn en blijven? Common Ground is geen kwestie van móéten, maar van wíllen: het belang willen inzien van een flexibele en veiligere manier van werken.”

Meer over common ground