Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Update NDS gepresenteerd, extra geld voor AI

25/08/2020

Het kabinet heeft een update en voortgangsrapportage van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat een overzicht van investeringen in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid. Zo is er een extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend gemaakt.

De strategie ‘Nederland Digitaal’ is in 2018 op initiatief van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gelanceerd. De NDS vormt de basis voor een kabinetsbrede integrale aanpak op het gebied van digitalisering. Het doel is om Nederland digitaal koploper van Europa te houden. Daarvoor moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

Het kabinet geeft de in oktober gestarte Nederlandse AI Coalitie een startimpuls van 23,5 miljoen euro voor onderzoek naar en het ontwikkelen van toepassingen. Deze publiek-private samenwerking heeft de Nederlandse aanpak van AI ontwikkeld en streeft naar een publiek-private investering van in totaal twee miljard euro in zeven jaar. Het kabinet investeerde zelf in 2019 al 64 miljoen euro in deze technologie en ambieert verdubbeling van het publieke deel.

Digitalisering van de overheid

Het is belangrijk dat ook de overheid verantwoord digitaliseert. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee kan doen in een digitale samenleving. Zo wordt het aantal Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken uitgebreid. Die zijn bedoeld voor ondersteuning van burgers in het digitaal zakendoen met de overheid. Tegelijkertijd zet het kabinet in op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven met het Innovatiebudget. Hiermee zijn inmiddels twintig projecten ondersteund die bijdragen aan maatschappelijke opgaven rondom AI, burgerparticipatie en slimme mobiliteit.

Toolboxen Digitale Overheid

De NDS verwijst naar 2 instrumenten op digitaleoverheid.nl. Zo helpt de Toolbox Ethisch Verantwoorde Innovatie  (overheids)organisaties om digitale innovaties op een ethisch verantwoorde manier te realiseren. En de Toolbox Cyberincident  biedt handvatten aan overheden bij het voorbereiden, voorkomen en handelen in het geval van een cyberincident.

Meer informatie