Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Veilig, efficiënt en privacyproof data uitwisselen

25/08/2020

Gemeenten en hun partners werken samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening: Common Ground. Een belangrijk onderdeel daarvan is NLX. Eelco Hotting van VNG Realisatie en Beryl Dreijer, privacy officer bij de gemeente Amsterdam, vertellen in een artikel in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie hoe NLX werkt en op welke manier het de privacy optimaal borgt.

Hoe werkt NLX

“Het direct gebruiken van data uit bronsystemen is een belangrijk principe van Common Ground. Daarvoor heb je een stelsel nodig waarmee je data veilig en efficiënt uitwisselt. Dat stelsel bestaat uit software en afspraken, zoals gebruiksvoorwaarden. Dat is NLX,” zegt Hotting. Hoe NLX precies werkt en ook wat het niet is, legt hij helder uit in het artikel.

Transparantie

Bij het ontwikkelen van NLX vormen privacyregels een belangrijk uitgangspunt. Dreijer, naast privacy officer bij de gemeente Amsterdam ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van NLX, legt uit dat dit terug te zien is in een aantal functies: “Transparantie is een heel belangrijk principe van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die transparantie wordt door het gebruik van NLX voor een belangrijk deel automatisch gerealiseerd.” Bijvoorbeeld door vast te leggen wie bij welk systeem welke soort data opvroeg. En door de afspraken die zijn gemaakt in verwerkersovereenkomsten technisch te borgen, zodat ze daadwerkelijk worden nageleefd.

Lees het volledige artikel in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.