Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ledenraadpleging fusie VIAG - IMG

26/08/2020

Het is alweer een tijd geleden dat op we 6 maart met verschillende collega’s bij elkaar hebben gezeten. Als besturen kijken terug op een productieve dag waar in de ochtend met elkaar gewerkt is aan verschillende thema’s. In de middag hebben we dit aan elkaar gepresenteerd en is er gesproken over denkrichtingen, waarbij  oplossingen maar ook bedenkingen en discussiepunten ter tafel zijn gekomen.

Corona heeft daarna flink roet in het eten gegooid en fysieke afspraken konden helaas niet meer. Dit betekent niet dat er in de tussentijd niets is gebeurd. In de diverse nieuwsbrieven hebben jullie kunnen meelezen wat er tussentijds is gebeurd. Door de werkgroepen die actief waren op 6 maart zijn tussentijds uitgewerkte stukken aangeleverd; o.a. conceptstatuten, uitgangspunten voorstel voor ledenbeleid, financiële analyse. Deze zijn in het kernoverleg fusie behandeld.

Ook is gesproken over een aantal uitgangspunten/verschillen die 6 maart aan de orde zijn gekomen. Deze zijn verzameld in een notitie om zgn. bestuursuitgangspunten helder te krijgen. Deze uitgangspunten willen we, nu de zomervakantie voorbij is, agenderen op de ALV’s van zowel de IMG als VIAG. Per saldo willen we graag weten wat onze leden beslissen c.q. belangrijk vinden. Om dit boven water te krijgen hebben we afstemming met de regiovoorzitters en de Raad van Advies en organiseren we een ledenraadpleging. Deze ledenraadpleging zijn we nu vorm aan het geven, en daarom vragen we je om vrijdag 18 september alvast te  reserveren.

Mochten jullie vragen hebben of zaken die je nog graag wilt melden? Neem dan contact op met Karen van der Linden karenvanderlinden@viag.nl.

 

Karen van der Linden

Voorzitter VIAG