Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aanbieding manifest ‘Dichterbij door digitalisering’

08/09/2020

Staatssecretaris Knops biedt de Tweede Kamer het manifest ‘Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk’ aan.

Aanbiedingstekst:

De coronacrisis maakt dat we de afgelopen maanden - voor onze eigen veiligheid - meer dan ooit digitaal samenleven. We zijn als samenleving als het ware in een groot sociaal experiment terecht gekomen. Door de coronamaatregelen van het kabinet heeft digitalisering noodgedwongen een sprong gemaakt. Dat raakt iedereen en alle aspecten van het leven; werken, leren, zorg, winkelen, zaken met de overheid regelen. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden uitvergroot en vragen alertheid en slagkracht van het openbaar bestuur/de digitale overheid. Ik heb daarom, voortbouwend op onze samenwerking, het initiatief genomen om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een perspectief te bieden voor de digitale overheid tijdens en na deze coronacrisis. We kijken hiervoor naar thema´s die nu en de komende jaren onze nadrukkelijke beleidsmatige aandacht verdienen.

De thema´s zijn:

  1. digitale inclusie,
  2. digitale dienstverlening,
  3. veiligheid van digitale infrastructuur,
  4. gebruik van data en privacy en
  5. digitaal werkgeverschap.

Deze thema’s sluiten voor het merendeel aan op NL DIGIbeter 2020, dat u vlak voor het zomerreces heeft ontvangen. Ik bied u, mede namens de VNG, het manifest: ´Dichterbij door Digitalisering´ aan. Hierin kunt u onze politiek-bestuurlijke denkrichting lezen. Uiteraard wissel ik hierover graag met u van gedachten.

Download 'Aanbieding manifest ‘Dichterbij door digitalisering’'

Bijlagen

Dichterbij door digitalisering

Een manifest voor de digitale overheid in het (post-)coronatijdperk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

Rapport | 20-08-2020