Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Woz-detailgegevens in de loop van 2021 over naar het Kadaster. Wat betekent dit voor u?

08/09/2020

 

Zoals u hoogst waarschijnlijk weet, zal DataLand zijn activiteiten per 1 januari 2022 beëindigen. Tegelijkertijd is nagedacht hoe de landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar blijft. Het Kadaster zal hier op termijn zorg voor dragen. We weten nog niet precies op welk moment die transitie plaats zal vinden. Waarschijnlijk is dit ergens in de tweede helft van het jaar en zeker vóór 31 december 2021. Bronhouders van de WOZ-detailgegevens (alle gemeenten in Nederland) gaan straks deze gegevens aan het Kadaster aanleveren. En afnemers van de data kunnen dan ook bij het Kadaster terecht.

Op 7 augustus jl. heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar leden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het geo-domein en de beëindiging van de dienstverlening van DataLand. In de brief onderstreept de VNG het belang van de WOZ-detailgegevens als volgt:

‘Deze informatie is (…) voor zowel bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden als andere regionale of landelijke organisaties onmisbaar bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Veel van de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, vragen immers om regionale -ruimtelijk gecombineerde- informatie. Bijvoorbeeld voor het opsporen van wietplantages, het inventariseren van slecht geïsoleerde huizen of mogelijke asbestdaken en fraudebestrijding. DataLand zorgt momenteel voor validatie van de WOZ-detailgegevens, koppelt deze terug en verlaagt de werkdruk voor gemeenten door te voorkomen dat gemeenten individueel worden bevraagd door gebruikers van de data. Het is belangrijk dat de bestaande gegevensleveringen in afwachting van de komst van een samenhangende objectenregistratie voorlopig gewoon in stand blijven.”

Lees hier de volledige VNG-ledenbrief: VNG-ledenbrief: ‘Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand’